HURDA MALZEME SATIŞ İLANI

SÜMER HOLDİNG A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT DİYARBAKIR İLİ KAYAPINAR İLÇESİ ESKİ TEKEL VE DİYARBAKIR AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU YERLEŞKESİ İÇİNDEKİ 33.000 M2 ’LİK ALAN ÜZERİNDE BULUNAN BİNALARIN YIKILARAK ÇIKACAK HURDA MALZEMENİN SATIŞ İLANI

 


 ( HURDA MALZEMELERE AİT RESİMLER )


 


 

1-      İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

2-      Holdingimize ait Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No:2 Kayapınar /DİYARBAKIR adresinde ve Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi içinde bulunan yaklaşık 33.000 m2 ‘lik alan üzerinde (30.000 m2 si bodrum katlı) fabrika binası, kazan dairesi ve fabrika ek binasına ait metruk hale gelen binalara ait perde beton, kolon, kiriş ve zemin betonlarının sökülerek, beton içinden çıkacak her türlü hurda vb. malzemeler kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle satılacaktır. ( Oluşan molozlar yer seviyesinin altında olan bodrum katına yeknesak bir şekilde dağıtılıp ve düzeltilecektir.) Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektuplarının en geç 27/03/2018 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut /ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 27/03/2018 tarih, saat 14:00’de İhale Salonunda açılacaktır.

3-      İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90(doksan) gündür.

4-      Söz konusu  binalar hafta içi saat 09:00 ile 16:30 arasında görülebilir.

5-      İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli / isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.

6-      İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut /ANKARA veya Kayapınar Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No:2 (İrtibat Hüseyin Rahmi ŞAHİN 0-412-257 36 02 )  Kayapınar/DİYARBAKIR  adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7-      İhale doküman bedeli olan 50,00 TL (Elli Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75no.lu veya T.C. Ziraat  Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN  TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12  no.lu TL hesabına “ Diyarbakır ili hurda malzeme satışı ihale dokümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.

8-      İstekliler 15.000,00 TL (Onbeşbin Türk Lirası ) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve en az 31.03.2019 vadeli olacaktır.


 


SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797)  Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30  Faks: (312) 211 04 29

www.sumerholding.gov.tr


Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 3103830     (0312)  211 04 29  iletisim@sumerholding.gov.tr