SÜMER HOLDİNG

1915 yılında, günümüz Türkiye’ sinin sınırları içerisinde, nüfusu 15 milyon olarak hesaplanan Osmanlı’ da, sadece 14 bin işçi  ve bu işçilerin çalıştığı orta ve büyük ölçekli olarak nitelendirilebilecek 182 sanayii şirketi bulunmakta idi. Cumhuriyetin ilk döneminde Türkiye ekonomisi, tipik bir azgelişmiş ülke ekonomisi durumundaydı. Ülke, 1917 sayımlarına göre nüfusu 14 milyon olan ve toplam nüfusun sadece %16’sının kentlerde ve kasabalarda yaşamakta olduğu bir tarım ülkesiydi.
Devamı...

 


Güncel Duyurular

11 Şubat 2009 Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından, 11 Şubat 2009 tarihinde, Hazine hesaplarına 800.000.000 ABD Doları tutarında kaynak aktarılması hakkındaki basın açıklaması

Bimer’i arıyorum yasal hakkımı kullanıyorum!  BİMER ile oluşturulan sistem sayesinde vatandaş ile devlet arasındaki iletişim kanallarının tümü açık tutularak müracaatların her zaman ve her yerden yapılabilmesi yanı sıra, müracaatlara cevapların da hızlı, etkin ve daha ekonomik bir şekilde verilebilmesine imkan sağlanmıştır.

Sümer Holding A.Ş. Ankara 2006 Gerekli olabilecek eklentiler Adobe Acrobat__Flash Plug-in